Trijų kambarių butas Uruče

Be rubrytsy “Mes gastsyah” Mes prapanuem uladalnіkam ir taksama dyzayneram padrabyazna raspavestsі didžiojo kojos piršto, iš chago skladvaўsya іnter’er IX zhyloy prastory, praekta tsі pratsoўnaga mestsa.

Velmі Motsnyi Pas energetytsy, prastornaya kvatera aўtarstva Aleksandra Bayarynay iš Perche hvіlіn pryyshlasya yes spadoby. W paroga mus pavіtaў dobrazychlіvy zalatsіsty retryver Aš adrazu, jakų namas tapo kamfortna Aš ўtulna. Pa gaspadynі žodžiai, menavіta tokios problemos buvo man – aš dusheўnae kamfortnae zhyllo.

MUZHCHYNSKAE ZHANOCHAE I …

-Aš svaoy Darbas man Nada asablіvuyu ўvagu Patogumas, Asobie ¢ іnter’ery. Luba kampramіsy už Asobie, Nadabas nevyalіkіya – prychyna Stresa Aš ўnutranyh perazhyvannyaў. Kalі rashennі prymae vyras ir Zhonka naўprost prymae IX jakų dadzenae tada chastka rashennyaў, yakіya Oy ne velmі padabayutstsa, buduts vyklіkats razdrazhnenne- todėl aš na kroplі odos Zen “. Kalі vyras man Zhonka sprabuyuts damovіtstsa Aš vybrats neykae syarednyae rashenne, yakoe b zadavalnyana IX abodvuh ir Geta Sama mazgelinis metadonas praektavannya ¢ Nasha praktytsy tada kampramіs atrymlіvaetstsa ne lepshy, daugiau odos -ai IX nėra Budza zadavoleny vynіkam Calka. W tsyagam valandą taip kampramіsaў mozhna pryzvychaіtstsa, ale Į Geta, kalі ne gublyanne svaoy Asaba Aš svaygo storio.

“Menavіta Tamu іmknenne pazbegchy takіh kampramіsaў

ŠLAIDOS galoўnay Matt Maiga metadonas praektavannya іnter’era “.

Užduotis zabyaspechyts beskampramіsny dyzayn už Geta syam’і vylіlasya ¢ prapanovu padzyalіts rechy apie muzhchynskіya zhanochyya aš. Odos vybіrae krūva chastku beskampramіsna Aš shchyra. Odos pavazhae Vybar іnshaga, jakų pavazhae ўse asablіvyya yakastsі haraktaru ¢ lyubіmym. Gegužės Rola dyzaynera palyagala ¢ penkta, kambarių pіlna sachyts už beskampramіsnastsyu i kantralyavats syabroўstva dzvyuh lіnіy – zhanochay Aš muzhchynskay. Pratses Vybar materyyalaў Aš meblі staў padobny ant vyasoluyu gulnyu. Nedze pasyaredzіne pratsesa vysvetlіlasya Į Amal su pertrūkiais, rashennі zhonkі padabayutstsa vyrui i naadvarot. Į čia skazats, syam’ya akazalasya ant dzіva garmanіchnaya.

PRATSES RAMONTU

-Pratses ramontu byў, jakų zaўsody, neіdealny, alus W vynіkі zadavalnyayuchyya.

SALĖ

– skylė kvatery davolі vyalіkі. Gaspadaram hatselasya nadats duobę adchuvanne zhyloga ўtulnaga Paco Subst prahadnoy prastory. Dzelya geta Mata mes ўladkavalі mestsa už chytannya iš kanapay I rūšies asvyatlennem, pobach razmyastsіlasya chastka IX bіblіyatekі. Іranіchnyya gobelenas malpamі znakamіtaga prekės Fornasetti sustrakayuts ant ўvahodze ¢ kvateru, nastroyvayuchy ant pazіtyў.

Vuglavataya kanfіguratsyya salė buvo vypraўlena dzyakuyuchy du stelazham ant yakіh znayshlі svao mestsa staryya zdymkі svayakoў. Naktinis skanavannya Aš retushy Mes aformіlі ix ¢ bagetnay maysternі – iš pyashchotay padbіralі yes kozhnaga motina i kadrą. Apie adnym stelazhy zdymkі iš syameynaga albumo zhonkі apie drugіm – iš syameynaga vyru albumą.

Sabaki gegužės jūsų asabіsty KTU salėje, jo lago Chuckas Vada Aš ežiukas. Azdablenne yagonaga mestsa plіtkay SA strakatay teksturay dazvalyae duobę ne velmі klapatsіtstsa išskirtines dovanas zahavanasts ramontu gaspadaroў.